Bio - Stephen Porges w Polsce

Przejdź do treści
|PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

Stephen Porges i Sue Carter
Zapisz się na warsztat
Teoria poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości.
Wykorzystanie systemu społecznego zaangażowania ciała w rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, więzi, bliskości i powrocie do zdrowia po doświadczeniu zagrożenia i przewlekłego stresu
O PROWADZĄCYCH

DR STEPHEN PORGES
Profesor Uniwersytetu Indiana oraz założyciel i dyrektor Konsorcjum Badań nad Stresem Traumatycznym (Traumatic Stress Research Consortium) na tejże uczelni. Profesor psychiatrii na Uniwersytecie Karoliny Północnej i profesor emerytowany na Uniwersytecie Illinois w Chicago i Universytecie Maryland. Pełnił funkcję prezesa Towarzystwa Badań Psychofizjologicznych (Society for Psychophysiological Research) i Federacji Stowarzyszeń Nauk Behawioralnych i Studiów nad Mózgiem (Federation of Associations in Behavioral & Brain Sciences). Został wyróżniony nagrodą za wkład w rozwój badań naukowych Research Scientist Development Award przez Narodowy Instytutu Zdrowia Psychicznego (National Institute of Mental Health). Opublikował ponad 300 recenzowanych prac z różnych dziedzin, w tym anestezjologii, inżynierii biomedycznej, krytycznych studiów nad opieką medyczną, ergonomii, fizjologii ćwiczeń fizycznych, gerontologii, neurologii, neuronauk, położnictwa, pediatrii, psychiatrii, psychologii, psychometrii, medycyny kosmicznej i studiów nad uzależnieniami. W 1994 r. sformułował teorię poliwagalną, która łączy ewolucję autonomicznego układu nerwowego ssaków z zachowaniem społecznym i podkreśla znaczenie stanu fizjologicznego w przejawach problemów behawioralnych i zaburzeniach psychicznych. Teoria ta przyczynia się do rozwoju innowacyjnych terapii opartych na zrozumieniu mechanizmów pośredniczących w objawach występujących w niektórych zaburzeniach behawioralnych, psychiatrycznych i fizycznych. Jest autorem The Polyvagal Theory: Neurophysiological foundations of Emotions, Attachment, Communication, and Self-regulation (Norton, 2011) [Teoria Poliwagalna: Neurofizjologiczne podstawy emocji, przywiązania, komunikacji i samoregulacji], The Pocket Guide to the Polyvagal Theory: The Transformative Power of Feeling Safe (Norton, 2017) [Kieszonkowy przewodnik po teorii poliwagalnej: transformująca moc poczucia bezpieczeństwa] i współredaktorem Clinical Applications of the Polyvagal Theory: The Emergence of Polyvagal-Informed Therapies (Norton, 2018) [Zastosowania kliniczne teorii poliwagalnej: rozwój terapii opartych na teorii poliwagalnej]. Jest twórcą interwencji opartej na muzyce, protokołu Safe and Sound™, z którego obecnie korzysta ponad 1400 terapeutów, aby poprawić spontaniczne zaangażowanie społeczne, zmniejszyć wrażliwość słuchową i poprawić zdolność przetwarzania języka, regulację stanów emocjonalnych i zdolność spontanicznego zaangażowania społecznego.

DR C. SUE CARTER
Dyrektor Instytutu Kinseya i profesor biologii na Uniwersytecie Bloomington w Indianie. Profesor emerytowany na Uniwersytecie Illinois w Chicago, gdzie współkierowała Zakładem Mózgu i Ciała (Brain-Body Centre) na Wydziale Psychiatrii.  Uprzednio obejmowała stanowisko profesora biologii na Uniwersytecie Maryland, a wcześniej była profesorem w Departamentach Psychologii i Ekologii, Etologii i Ewolucji na Uniwersytecie Illinois, Urbana-Champaign. Dr Carter jest prezydentem Międzynarodowego Towarzystwa Neuronauk Behawioralnych (International Behavioural Neuroscience Society) i ma status członka tego towarzystwa. Jest także członkiem Amerykańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Naukowego (American Association for the Advancement of Science). Została wyróżniona nagrodą za badania naukowe Research Scientist Award przez Narodowy Instytutu Zdrowia Psychicznego (National Institute of Mental Health). Jest autorką ponad 300 recenzowanych publikacji i redaktorką 5 książek, w tym Attachment and Bonding: A New Synthesis (MIT Press, 2006) [Przywiązanie i więź: nowa synteza]. Dr Carter odkryła związek między zachowaniem społecznym a oksytocyną. W swojej pracy bada, w jaki sposób szlaki oksytocyny znajdujące się w centrum systemów fizjologicznych umożliwiają zachowania społeczne.
Copyright by DMM S.C.
Wróć do spisu treści