Stephen Porges w Polsce

Przejdź do treści
|PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

Stephen Porges i Sue Carter
Zapisz się na warsztat
Teoria poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości.
Wykorzystanie systemu społecznego zaangażowania ciała w rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, więzi, bliskości i powrocie do zdrowia po doświadczeniu zagrożenia i przewlekłego stresu
Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki jesteśmy w stanie wykorzystywać nasz ludzki potencjał. Procesy neurofizjologiczne związane z poczuciem bezpieczeństwa warunkują nie tylko utrzymanie optymalnego zdrowia psychicznego i zdolność do zdrowych zachowań społecznych, ale także wpływają na dostęp do wyższych struktur mózgu, odpowiedzialnych za ludzką kreatywność i produktywność oraz niższych struktur mózgu zaangażowanych w regulację zdrowia, proces wzrostu i regeneracji sił. Teoria poliwagalna wyjaśnia, w jaki sposób zachowania społeczne dezaktywują mechanizmy obronne i wspierają zdolność odczuwania bezpieczeństwa. Ten innowacyjny model teoretyczny pozwala zrozumieć reakcje organizmu na traumę i stres oraz to, jakie znaczenie stan fizjologiczny klienta ma w mediowaniu skuteczności leczenia klinicznego. Z perspektywy teorii poliwagalnej, oksytocyna i wazopresyna dynamicznie hamują autonomiczny układ nerwowy, wpływając na ścieżki nerwowe nerwu błędnego i obwody przeciwzapalne, co pomaga wyjaśnić adaptacyjne konsekwencje miłości, zaufania i zachowań społecznych dla zdrowia emocjonalnego i fizycznego. Dlatego też, interwencje ukierunkowane na poczucie bezpieczeństwa i wykorzystanie zachowań społecznych w celu regulacji stanu fizjologicznego mogą być skuteczne w leczeniu zaburzeń psychicznych zależnych od mechanizmów obronnych.
DR STEPHEN PORGES
Opublikował ponad 300 recenzowanych prac z różnych dziedzin, w tym anestezjologii, inżynierii biomedycznej, krytycznych studiów nad opieką medyczną, ergonomii, fizjologii ćwiczeń fizycznych, gerontologii, neurologii, neuronauk, położnictwa, pediatrii, psychiatrii, psychologii, psychometrii, medycyny kosmicznej i studiów nad uzależnieniami. W 1994 r. sformułował teorię poliwagalną, która łączy ewolucję autonomicznego układu nerwowego ssaków z zachowaniem społecznym i podkreśla znaczenie stanu fizjologicznego w przejawach problemów behawioralnych i zaburzeniach psychicznych. Teoria ta przyczynia się do rozwoju innowacyjnych terapii opartych na zrozumieniu mechanizmów pośredniczących w objawach występujących w niektórych zaburzeniach behawioralnych, psychiatrycznych i fizycznych.
DR C. SUE CARTER
Dr Carter odkryła związek między zachowaniem społecznym a oksytocyną. W swojej pracy bada, w jaki sposób szlaki oksytocyny znajdujące się w centrum systemów fizjologicznych umożliwiają zachowania społeczne.


PODSTAWOWE INFORMACJE O WARSZTACIE
Więcej informacji w Regulaminie udziału w warsztacie.
RAMOWY PLAN WARSZTATU

AKTUALNOŚCI
Uwaga! Informujemy, że formularz rejestracyjny na warsztat został aktywowany 16 września 2019 r.

ORGANIZATORZY I PATRONI WARSZTATU
Copyright by DMM S.C.
Wróć do spisu treści