Stephen Porges w Polsce

Przejdź do treści
|PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

Stephen Porges i Sue Carter
Zapisz się na warsztat
Teoria poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości.
Wykorzystanie systemu społecznego zaangażowania ciała w rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, więzi, bliskości i powrocie do zdrowia po doświadczeniu zagrożenia i przewlekłego stresu
Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki jesteśmy w stanie wykorzystywać nasz ludzki potencjał. Procesy neurofizjologiczne związane z poczuciem bezpieczeństwa warunkują nie tylko utrzymanie optymalnego zdrowia psychicznego i zdolność do zdrowych zachowań społecznych, ale także wpływają na dostęp do wyższych struktur mózgu, odpowiedzialnych za ludzką kreatywność i produktywność oraz niższych struktur mózgu zaangażowanych w regulację zdrowia, proces wzrostu i regeneracji sił. Teoria poliwagalna wyjaśnia, w jaki sposób zachowania społeczne dezaktywują mechanizmy obronne i wspierają zdolność odczuwania bezpieczeństwa. Ten innowacyjny model teoretyczny pozwala zrozumieć reakcje organizmu na traumę i stres oraz to, jakie znaczenie stan fizjologiczny klienta ma w mediowaniu skuteczności leczenia klinicznego. Z perspektywy teorii poliwagalnej, oksytocyna i wazopresyna dynamicznie hamują autonomiczny układ nerwowy, wpływając na ścieżki nerwowe nerwu błędnego i obwody przeciwzapalne, co pomaga wyjaśnić adaptacyjne konsekwencje miłości, zaufania i zachowań społecznych dla zdrowia emocjonalnego i fizycznego. Dlatego też, interwencje ukierunkowane na poczucie bezpieczeństwa i wykorzystanie zachowań społecznych w celu regulacji stanu fizjologicznego mogą być skuteczne w leczeniu zaburzeń psychicznych zależnych od mechanizmów obronnych.
DR STEPHEN PORGES
Profesor na Uniwersytecie Indiana i na Uniwersytecie Karoliny Północnej. Profesor emerytowany na Uniwersytecie Illinois w Chicago i Uniwersytecie Maryland. Twórca teorii poliwagalnej, łączącej ewolucję autonomicznego układu nerwowego ssaków z zachowaniem społecznym i podkreślającej znaczenie stanu fizjologicznego w przejawach problemów behawioralnych i zaburzeniach psychicznych. Teoria ta przyczynia się do rozwoju innowacyjnych terapii opartych na zrozumieniu mechanizmów pośredniczących w objawach występujących w niektórych zaburzeniach behawioralnych, psychiatrycznych i fizycznych.
Opublikował ponad 300 recenzowanych prac naukowych. Twórca protokołu Safe and Sound™... Zobacz więcej
DR C. SUE CARTER
Dyrektor Instytutu Kinseya i profesor biologii na Uniwersytecie Bloomington w Indianie. Profesor emerytowany na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Odkryła związek między zachowaniem społecznym a oksytocyną. W swojej pracy bada, w jaki sposób szlaki oksytocyny znajdujące się w centrum systemów fizjologicznych umożliwiają zachowania społeczne... Zobacz więcej

PODSTAWOWE INFORMACJE O WARSZTACIE
Więcej informacji w Regulaminie udziału w warsztacie.
RAMOWY PLAN WARSZTATU

AKTUALNOŚCI
Uwaga! Informujemy, że uruchomiliśmy możliwość rejestracji na warsztat i zakupu biletu w cenie 2200 zł (do 17 kwietnia 2020 r.). Od 18 kwietnia cena biletu będzie wynosić 2500 zł.
Osoby, które dokonały rejestracji przed 20 grudnia 2019 r., prosimy o dokonywanie wpłat nie później niż do 17 kwietnia 2020 r. (w kwocie podanej w zawiadomieniu, które otrzymaliście Państwo po wysłaniu formularza rejestracyjnego).

ORGANIZATORZY I PATRONI WARSZTATU
Copyright by DMM S.C.
Wróć do spisu treści