Stephen Porges w Polsce

Przejdź do treści
|PO RAZ PIERWSZY W POLSCE

Stephen Porges i Sue Carter
Zapisz się na warsztat
Teoria poliwagalna, oksytocyna i neurobiologia miłości.
Wykorzystanie systemu społecznego zaangażowania ciała w rozwijaniu poczucia bezpieczeństwa, więzi, bliskości i powrocie do zdrowia po doświadczeniu zagrożenia i przewlekłego stresu
Bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie dla sposobu, w jaki jesteśmy w stanie wykorzystywać nasz ludzki potencjał. Procesy neurofizjologiczne związane z poczuciem bezpieczeństwa warunkują nie tylko utrzymanie optymalnego zdrowia psychicznego i zdolność do zdrowych zachowań społecznych, ale także wpływają na dostęp do wyższych struktur mózgu, odpowiedzialnych za ludzką kreatywność i produktywność oraz niższych struktur mózgu zaangażowanych w regulację zdrowia, proces wzrostu i regeneracji sił. Teoria poliwagalna wyjaśnia, w jaki sposób zachowania społeczne dezaktywują mechanizmy obronne i wspierają zdolność odczuwania bezpieczeństwa. Ten innowacyjny model teoretyczny pozwala zrozumieć reakcje organizmu na traumę i stres oraz to, jakie znaczenie stan fizjologiczny klienta ma w mediowaniu skuteczności leczenia klinicznego. Z perspektywy teorii poliwagalnej, oksytocyna i wazopresyna dynamicznie hamują autonomiczny układ nerwowy, wpływając na ścieżki nerwowe nerwu błędnego i obwody przeciwzapalne, co pomaga wyjaśnić adaptacyjne konsekwencje miłości, zaufania i zachowań społecznych dla zdrowia emocjonalnego i fizycznego. Dlatego też, interwencje ukierunkowane na poczucie bezpieczeństwa i wykorzystanie zachowań społecznych w celu regulacji stanu fizjologicznego mogą być skuteczne w leczeniu zaburzeń psychicznych zależnych od mechanizmów obronnych.
DR STEPHEN PORGES
Profesor na Uniwersytecie Indiana i na Uniwersytecie Karoliny Północnej. Profesor emerytowany na Uniwersytecie Illinois w Chicago i Uniwersytecie Maryland. Twórca teorii poliwagalnej, łączącej ewolucję autonomicznego układu nerwowego ssaków z zachowaniem społecznym i podkreślającej znaczenie stanu fizjologicznego w przejawach problemów behawioralnych i zaburzeniach psychicznych. Teoria ta przyczynia się do rozwoju innowacyjnych terapii opartych na zrozumieniu mechanizmów pośredniczących w objawach występujących w niektórych zaburzeniach behawioralnych, psychiatrycznych i fizycznych.
Opublikował ponad 300 recenzowanych prac naukowych. Twórca protokołu Safe and Sound™... Zobacz więcej
DR C. SUE CARTER
Dyrektor Instytutu Kinseya i profesor biologii na Uniwersytecie Bloomington w Indianie. Profesor emerytowany na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Odkryła związek między zachowaniem społecznym a oksytocyną. W swojej pracy bada, w jaki sposób szlaki oksytocyny znajdujące się w centrum systemów fizjologicznych umożliwiają zachowania społeczne... Zobacz więcej

PODSTAWOWE INFORMACJE O WARSZTACIE
Więcej informacji w Regulaminie udziału w warsztacie.
RAMOWY PLAN WARSZTATU

AKTUALNOŚCI
Uwaga! Po uzgodnieniach ze S. Porgesem i S. Carter podjęliśmy wspólną decyzję o przesunięciu warsztatu na 12-13 października br. W obecnej chwili wszystkie loty z USA do Europy są zawieszone do odwołania. Również przewidywania wirusologów odnośnie terminu wygaszania epidemii nie pozwalają zakładać, że w maju sytuacja ulegnie na tyle dużej poprawie, aby S. Porges i S. Carter mogli przylecieć do Polski (oboje są w tzw. grupie ryzyka).

W związku z powyższym wprowadzono ważne zmiany w Regulaminie udziału w warsztacie, szczególnie dotyczące terminów wnoszenia opłat za bilety. Szczegóły w odpowiednich zakładkach oraz w Regulaminie.


ORGANIZATORZY I PATRONI WARSZTATU
Copyright by DMM S.C.
Wróć do spisu treści